Jongerenmassage

Ontspannende massage voor kinderen van 12 tot 16 jaar oud.

Jongeren kunnen veel baat hebben bij een ontspannende massage. Wanneer ze psychische problemen ervaren zoals slaapklachten, verlaagd zelfvertrouwen, agressie, stress door bijvoorbeeld thuis of op school, gepest worden, faalangst, adhd, autisme en allerlei andere "problemen", kunnen ze enorm geholpen zijn met een massage. Een massage brengt lichaam, emoties en geest in evenwicht. Daarom is het zeer goed voor jongeren met een aandachtstekortstoornis zoals add, adhd en autisme.

We beginnen met de eerste massage altijd met 30 minuten. Ik zorg ervoor dat ze vertrouwen in me krijgen doordat ik regelmatig vragen stel en geef de jongeren de ruimte om ook vragen te stellen.

Een massage verlaagt de cortisolwaarde, een hormoon dat zorgt voor stress in het lichaam. Een massage zorgt voor aanmaak van oxytocine en endorfinen, deze hormonen zorgen voor een verhoging van het geluksgevoel, verlagen de bloeddruk en verhogen het welbevinden.

Het aantal bloedcellen in je lichaam neemt toe, en dat is goed voor het imuumsysteem, oftwel het verhoogt de weerstand. Door de verhoogde oxytocine neemt de zorgzaamheid voor de omgeving toe, worden jongeren interactiever en krijgen slechte eters weer trek.

Vlak voor een toets, examen of cito toets, kan een massage de geestelijke rust en concentratie geven die nodig is.